pic3

Algemeen | Docenttrainingen beroepsonderwijs | Bedrijfstrainingen | Netwerkshow | Projecten ondernemersonderwijs | Prijzen |
Tekstcorrectie | Colofon

Projecten ondernemersonderwijs

Bij De LES heeft in de afgelopen 15 jaar verschillende projecten voor het ondernemersonderwijs ontwikkeld en uitgevoerd. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden. Krijgt u hierdoor inspiratie en wilt u ook een soortgelijk of een ander project laten ontwikkelen voor uw school of opleiding? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@bijdeles.nl of bellen via 06-28885162.

Spreek voor je beurt

Primair Onderwijs

Een leuk onderwijsproject voor de bovenbouw waarin uw leerlingen zelfstandig en actief de computer en het internet gebruiken. De leerlingen interviewen een ondernemer uit hun familiekring of woonbuurt en maken hierover een digitale spreekbeurt.
Het project is in de periode 2004 - 2009 uitgevoerd met een aantal basisscholen in Rotterdam.
Kijk dan op de speciale website : www.spreekvoorjebeurt.nl

Workshop ‘Onderneem het maar’

VMBO

Veel leerlingen zijn doeners, die direct aan de slag willen. Maar zij zijn ook snel afgeleid als er theoretische exercities gemaakt moeten worden. Opvallend is ook het grote aantal voortijdige schoolverlaters en uitvallers. Deze leerlingen moet een uitdagende en contextrijke leeromgeving geboden worden, waarin zij (deel) competenties voor het ondernemerschap kunnen verwerven.
Deze leeromgeving moet worden ontwikkeld binnen een lokaal netwerk rondom de VMBO –school. In dit netwerk participeren o.a. ondernemers en ondernemersorganisaties. BijdeLES heeft een workshop ontwikkeld waarin leerkrachten en management worden geconfronteerd met succesvolle ondernemers, die zelf het VMBO ( of de voorgangers LBO, VBO) hebben gevolgd. In een aantal presentaties en activiteiten geven deze ‘ ambassadeurs van het ondernemerschap’ hun visie op het ondernemersonderwijs in het VMBO. Met concrete voorbeelden uit hun eigen onderwijs – en ondernemerspraktijk kunnen zij aangeven hoe je in het VMBO leerlingen op een uitdagende wijze kunt voorbereiden op dat ondernemerschap, met of zonder diploma.

Ondernemen Iets Voor Mij ?

HAVO VWO

Een project voor de leerlingen in de tweede fase van het HAVO en VWO. Het doel is bij de leerlingen de belangstelling te vergroten voor zelfstandige beroepsuitoefening en het zelfstandig ondernemerschap. Er wordt intensief gebruik gemaakt van internet en multimediale programma's. Leerlingen maken in projectgroepen een ondernemingsplan. Deze plannen dingen mee naar een aantal prijzen. De docenten kunnen dit project in de eigen onderwijsprogramma's opnemen, bijvoorbeeld bij Management en Organisatie, Economie en Arbeidsoriëntatie

Elke deelnemende school kan de activiteiten op eigen wijze invullen binnen de uitvoeringsperiode. Docenten en scholen worden ondersteund door studenten van de opleidingen Small Business van de Hogeschool Rotterdam
Dit project is in de periode 1997 -2009 met succes uitgevoerd in de regio Rotterdam. U kunt dit project bekijken op de website www.oivm.nl

Het Ondernemers Koffiehuis

VMBO MBO en HBO

In een ongedwongen setting praten ondernemers en leerlingen van 1 of meer beroepsopleidingen (VMBO of MBO of HBO) met elkaar over ervaringen, dromen en verwachtingen met betrekking tot stages en bedrijfsopdrachten.
Twee ondernemers, drie leerlingen en 1 docent wisselen van gedachten aan een ronde tafel onder leiding van een HBO- student economische opleidingen. De docent mag alleen maar luisteren en vragen stellen. Totaal drie rondes van 30 minuten. Het koffiehuis kan binnen een VMBO of MBO school worden voorbereid en georganiseerd door leerlingen als praktijkopdracht. Dit project is drie maal met groot succes uitgevoerd in de regio Den Haag. Het levert scholen en ondernemers veel suggesties om de samenwerking te verbeteren bij stages en duale leerwegen. Daarnaast werken verschillende onderwijsinstellingen samen. Het Ondernemers Koffiehuis kan in allerlei varianten worden uitgevoerd.

Training en coaching 40 + ZZP’ers

MBO-HBO -niveau

Een praktijkgerichte training voor 40 plussers die een eigen bedrijf willen beginnen, of reeds aan de slag zijn.
In 8 bijeenkomsten leren de ZZP’ers alle basiskennis en vaardigheden die nodig zijn om een succesvol ondernemer te worden. Hun eigen bedrijfsactiviteiten en leerwensen zijn het uitgangspunt voor de inhoud van de trainingen.
De volgende thema’s komen aan de orde:

Hoe vind je jouw klanten en hoe benader je hen?
Hoe organiseer je jouw bedrijf optimaal
Belasting en (financiële) administratie
Verkoopvaardigheden
Commerciële presentaties (websites)

De deelnemers sluiten de training af met een persoonlijke, commerciële presentatie en (vervol)maken een eigen bedrijfswebsiteDe trainers zijn verschillende, zeer ervaren ondernemers, die van de hoed en de rand weten.

Deze training kan uitgevoerd worden in samenwerking met een publieke of private beroepsopleiding of een DWI.